President Steyn is terug

President Steyn op zijn nieuwe plek voor het Oorlogsmuseum van die Boererepublieke in Bloemfontein.

Op 28 juni 2020 schreef ik over de verwijdering van het standbeeld van president Steyn van de campus van de Universiteit van die Vrystaat in Bloemfontein. Op 27 augustus 2020 is het standbeeld heropgericht voor het Oorlogsmuseum van die Boererepublieke, eveneens in Bloemfontein. Steyn is opgesteld in precies dezelfde richting als op de vorige locatie waardoor het licht op dezelfde manier op het beeld valt als voorheen.

De verplaatsing van het standbeeld van de universiteitscampus naar het museumterrein is een elegante oplossing voor een lastige kwestie. Hopelijk dient het als voorbeeld voor de voorstanders van het omverhalen van standbeelden.

President Steyn is gevallen

Op 27 juni 2020 werd het standbeeld van president Steyn voor het hoofdgebouw van de Universiteit van die Vrystaat verwijderd.

Het was slechts een kwestie van tijd voordat het zou gebeuren. Gisteren was het zover. Het standbeeld van Marthinus Theunis Steyn, van 1896 tot 1902 de zesde en laatste president van de Oranje Vrijstaat, is verwijderd van de campus van de Universiteit van die Vrystaat in Bloemfontein.

Al in 2015, toen studenten onder de leus “Rhodes Must Fall” protesteerden tegen het standbeeld van de Britse imperialist Cecil John Rhodes op de campus van de Universiteit van Kaapstad, gingen er in Bloemfontein stemmen op om het standbeeld van de Boerenleider Steyn te verwijderen. Na herhaalde protesten stemde de raad van de Universiteit van die Vrystaat in 2018 daarmee in. Aangezien het standbeeld uit 1929, dat is gemaakt door de in Nederland geboren beeldhouwer Anton van Wouw, provinciaal erfgoed is, was er een vergunning nodig. Daardoor ging er enige tijd overheen voordat het standbeeld daadwerkelijk werd weggehaald.

Lees verder “President Steyn is gevallen”