De Zeven Provinciën in de Unie van Zuid-Afrika

De Zeven Provinciën in de Tafelbaai met de Duivelspiek op de achtergrond.

Op 8 januari 1911 arriveerde het gloednieuwe Nederlandse pantserschip De Zeven Provinciën in de Tafelbaai. Het schip week af van de gebruikelijke route naar Nederlands-Indië door het Suezkanaal om de Nederlandse regering te vertegenwoordigen bij de opening van het parlement van de nieuwe Unie van Zuid-Afrika. De unie was ontstaan op 31 mei 1910 door de samenvoeging van de vier Britse koloniën Kaapkolonie, Natal, Oranjerivierkolonie en Transvaal. De Zeven Provinciën kwam echter twee maanden te laat voor de opening van het parlement op 4 november 1910 vanwege de lange tijd die nodig was geweest om het schip gereed te maken voor zijn eerste verre zeereis.

De Zeven Provinciën aangemeerd in het Victoria Basin in de haven van Kaapstad.

Het bezoek van De Zeven Provinciën aan Zuid-Afrika was er niet minder feestelijk om. Het was lang geleden dat een schip van de Koninklijke Marine de voormalige Nederlandse kolonie had bezocht. De komst van kapitein-ter-zee Fritz Bauduin en zijn mannen werd daarom uitbundig gevierd, met name door de Nederlandse gemeenschap in Zuid-Afrika en Afrikaners die hun oude moederland een warm hart toedroegen.

Lees verder “De Zeven Provinciën in de Unie van Zuid-Afrika”

De explosie van Braamfontein

De krater die werd veroorzaakt door de explosie van Braamfontein.

Op dinsdag 4 augustus 2020 ontplofte 2750 ton ammoniumnitraat in de haven van de Libanese hoofdstad Beirut. De explosie veroorzaakte grote schade in de haven en de stad en zorgde voor meer dan honderdvijftig doden. In het verleden zijn dergelijke rampen, waarbij grote hoeveelheden explosief materiaal onbedoeld ontploften, vaker voorgekomen. Zo ook op 19 februari 1896 in de wijk Braamfontein in Johannesburg.

Schade na de explosie.

Johannesburg was slechts tien jaar eerder ontstaan na de ontdekking van goud in de Witwatersrand. Het groeide in die periode van een mijnwerkerskamp uit tot een kosmopolitische stad met honderdduizend inwoners. De economie van Johannesburg dreef grotendeels op de goudmijnen en die konden niet aangelegd worden zonder grote hoeveelheden dynamiet.

Lees verder “De explosie van Braamfontein”

De tombe van de baron

Het landelijke gebied buiten de bebouwde kom van Kaapstad op een litho van John Herschel uit 1835. Links is in de verte de stad zichtbaar met de toren van de oude St George’s Cathedral in aanbouw en rechts daarvan de toren van de Groote Kerk. Helemaal rechts is de achterkant van Saasveld zichtbaar.

Op moderne kaarten zijn de grenzen van het laat achttiende-eeuwse Kaapstad nog steeds zichtbaar. De straten Buitengracht, Buitensingel en Buitenkant geven aan tot waar de bebouwing van de nederzetting zich uitstrekte. Daarbuiten, op de hellingen van de Tafelberg lag een gebied met tuinen, boerderijen en landhuizen. Een van die landhuizen was Saasveld op het landgoed De Tuin van Oudtshoorn. Saasveld heeft een opmerkelijke geschiedenis, niet in de laatste plaats omdat het tegenwoordig vijfenzeventig kilometer is verwijderd van zijn oorspronkelijke locatie.

De Tuin van Oudtshoorn was gelegen aan Kloof Street in wat nu de wijk Gardens is. Het landgoed was eigendom van Pieter baron van Reede van Oudtshoorn. Hij was in 1741 naar de Kaap gekomen en diende als hoge VOC-ambtenaar onder de gouverneurs Hendrik Swellengrebel en Rijk Tulbagh. Toen de laatstgenoemde in 1771 overleed, werd Pieter van Reede van Oudtshoorn die met verlof was in Nederland benoemd tot zijn opvolger. Onderweg naar de Kaap werd hij echter ziek. Na negentien dagen aan zijn bed gekluisterd te zijn overleed hij op zee.

Lees verder “De tombe van de baron”